Kindlustus internetist:
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
Reisikindlustus
Kaskokindlustus

Kõik kalkulaatorid » Kapitali kaalutud keskmine hind (WACC)Lähteandmed

 

wacc
Omakapitali hind (Re)  %
Omakapital (E)
Võõrkapitali hind (Rd)  %
Võõrkapital (D)
Ettevõtte tulumaksumäär (t)  %

Tulemus

 

Kapitali kaalutud keskmine hind (WACC):  %