kalkulaator.ee

Kõik kalkulaatorid » Tehted harilike murdudega

Sisestage murdude lugejad ja nimetajad, valige tehe.

Kalkulaator arvutab ja taandab tulemuse ning teisendab selle kümnendmurruks.

=     

Tulemus


=