Kindlustus internetist:
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
Reisikindlustus
Kaskokindlustus

Kõik kalkulaatorid » Omakapitali tootlus (DuPonti mudel)

Puhaskasumi­marginaal Varade käibekordaja Finants­võimendus

 × 

 × 

 =

ROE


Puhaskasum

 × 

Realiseerimise netokäive

 × 

Varad kokku

 =

Omakapitali tootlus (ROE)

 %

Realiseerimise netokäive Varad kokku Omakapital