Kindlustus internetist:
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
Reisikindlustus
Kaskokindlustus

Kõik kalkulaatorid » Tegevus-, finants- ja koguvõimendiLähteandmed

 

Fikseeritud kulud (perioodis)
Muutuvkulud (ühiku kohta)
Oodatav müügikogus (ühikutes)
Hind (ühiku kohta)
Fikseeritud finantskulud (perioodis)

Tulemus

 

Tegevusvõimendi (DOL)
Finantsvõimendi (DFL)
Koguvõimendi (DTL)

 

Tegevusvõimendi (DOL) näitab EBIT-i tundlikkust müügikäibe kõikumise suhtes e. äririski.

Finantsvõimendi (DFL) näitab maksude-eelse kasumi tundlikkust EBIT-i kõikumise suhtes e. finantsriski.

Koguvõimendi (DTL) näitab maksude-eelse kasumi tundlikkust müügikäibe kõikumise suhtes e. koguriski.


Koosta arveid. Tasuta.
Registreeruda pole vaja.
Lihtne.

Everything about pregnancy!
Pregnancy calendar.
Useful calculators.

Metrix.station