kalkulaator.ee

Palga ja maksude kalkulaator


Sisestage bruto- või netotöötasu.
Brutopalk
Netopalk
NB! Eeldatakse, et töötaja on liitunud kogumispensioniga.

Täpsem kalkulaator