Visi kalkulatori » Algas kalkulators (Igaunija)
  DEENFILVRUUA

Sākotnējie dati
 €


Nodokļu atlaides


 Rezultāts

EUR


Darba devēja kopējās izmaksas (algu fonds):

Sociālais nodoklis:
Apdrošināšana bezdarba gadījumā (darba devējs):

Bruto alga:

Fondēt pensija (II pīlārs):
Apdrošināšana bezdarba gadījumā (darbinieks):
Ienākuma nodoklis:

Neto darba samaksa: