» Valūtas konvertācija

Sākotnējie datiECB valūtas maiņas likmes par fiksētu maksu (par periodu) 12.08.2022