» Valūtas konvertācija

Sākotnējie dati



ECB valūtas maiņas likmes par fiksētu maksu (par periodu) 20.10.2021