» Valūtas konvertācija

Sākotnējie datiECB valūtas maiņas likmes par fiksētu maksu (par periodu) 06.12.2022