Salva Kindlustus internetist:
home
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
flight
Reisikindlustus
+
Kaskokindlustus

 » Vanemahüvitise kalkulaator

Lähteandmed


Vanemahüvitise maksmise periood


help
Sünnituslehe alguskuupäev
help
Sünnituse tähtaeg/lapse sünnikuupäev
help
Vanemahüvitise maksmise periood
help

Vanemahüvitis


Arvestusperiood
help
Arvestusperioodi brutotulu
help
 €
Töövõimetuslehe alusel ajutiselt töölt vabastatud päevade arv arvestusperioodil
help
päeva

Mahaarvamised


Lisatulu (kuus)
help
 €
 €

Tulemus


Vanemahüvitis (bruto)
Tulumaks
Vanemahüvitis (neto)

Vaata ka:

 

NB! Uus vanemahüvitise ülempiir kehtib uute hüvitiste määramisel 2019. aastal. Maksimumhüvitist kalendriaasta vahetumisel ümber ei arvutata. Seega kui hüvitis määrati 2018. aastal maksimumsuuruses - 3089.55 eurot kuus, jätkatakse samas suuruses hüvitise maksmist ka 2019. aastal.

Tähelepanu!

Kalkulaator lähtub eeldatavast sünnitähtajast, aga vanemahüvitise määramisel lähtub Sotsiaalkindlustusamet tegelikust sünnikuupäevast!

Kalkulaatoriga välja arvestatavad perioodid on abiks prognoosimisel, kuid reaalsed perioodid selguvad siis, kui on teada lapse tegelik sünnikuupäev!

Ka ennetähtaegse või hilisema sünnituse puhul lähtub Sotsiaalkindlustusamet tegelikust sünnikuupäevast ja perioodide määramise alused on samad.


Vaata ka:Raamatupidamine väikeettevõtjale 50 € kuus
Korrektne ning usaldusväärne.
Personaalne lähenemine, parim teenindus.
www.firmahaldus.ee
Tallinnna Raamatupidajate Konverents
Kuni 29.10 vaid 149 eur + KM!
Keeletoimetamisteenus
Veatud tekstid ilma vaevata.
Lihtne ja soodne tellida!


Metrix.station