Kindlustus internetist:
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
Reisikindlustus
Kaskokindlustus

Kõik kalkulaatorid » Vanemahüvitise kalkulaator

Vanemahüvitise maksmise periood

Rasedus- ja sünnituspuhkuse alguskuupäev
Viimane vanemahüvitise maksmise kuupäev

NB! Üldjuhul lõpeb õigus vanemahüvitisele, kui rasedus- ja sünnituspuhkusele jäämisest on täitunud 575 päeva.
Kui lapse emal ei olnud õigust sünnitushüvitisele, määratakse hüvitis lapse 18 kuu vanuseks saamise päevani!


Lähteandmed

Eelmise kalendriaasta brutotulu 

 €
Lisatulu (kuus) 

 €
Töövõimetuslehe alusel ajutiselt töölt vabastatud päevade arv eelmisel aastal 
päeva

Mahaarvamised


Eelmise kalendriaasta brutotulu

Hüvitisele õiguse tekkimise päevale eelnenud kalendriaasta (jaanuar-detsember) sotsiaalmaksuga maksustatud brutotulu (töötasu ja muu sotsiaalmaksuga maksustatud sissetulek). Täpse eelmise aasta brutotulu suuruse leiate näiteks e-maksuametist.

Lisatulu (kuus)

Vanemahüvitise saamise ajal võib vanem töötada või saada töötasu, kuid kui saadud tulu ületab igal aastal riigieelarvega sätestatavat hüvitise määra, siis vähendatakse vastava kuu hüvitist.

Tulu hulka kuuluvad kõik tööandja poolt makstud summad sh preemiad, puhkusetasud jms. Tulu saamise korral tuleb sellest teavitada Sotsiaalkindlustusametit igal kuul, mil tulu saadi. Kui sotsiaalkindlustusametit tulu saamisest ei teavitata, tehakse hüvitise saajale ettekirjutus vanemahüvitise tagasimaksmiseks, kuna andmed tulude kohta saab sotsiaalkindlustusamet hiljem Maksu- ja Tolliameti andmebaasist. Sotsiaalkindlustusametil on õigus rakendada ka sunniraha määramist.

Töövõimetuslehe alusel ajutiselt töölt vabastatud päevade arv eelmisel aastal

Päevade arv hüvitisele õiguse tekkimise päevale eelnenud kalendriaastal, mil viibiti haiguslehel, hoolduslehel või rasedus- ja sünnituspuhkusel.

Rasedus- ja sünnituspuhkuse alguskuupäev

Sisestage kuupäev formaadis dd.mm.yyyy. Kuupäev ei või olla varasem kui 01.01.2011

Tulemus

2017. a. vanemahüvitis (bruto)
Tulumaks
2017. a. vanemahüvitis (neto)

NB! Uus vanemahüvitise ülempiir kehtib uute hüvitiste määramisel 2017. aastal. Maksimumhüvitist kalendriaasta vahetumisel ümber ei arvutata. Seega kui hüvitis määrati 2016. aastal maksimumsuuruses - 2724.36 eurot kuus, jätkatakse samas suuruses hüvitise maksmist ka 2016. aastal.


Otsid raamatupidajat?
Personaalne lähenemine ja mõistlik hind.
Võta ühendust!

Koosta arveid. Tasuta.
Registreeruda pole vaja.
Lihtne.

Everything about pregnancy!
Pregnancy calendar.
Useful calculators.

Metrix.station