Kindlustus internetist:
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
Reisikindlustus
Kaskokindlustus

Kõik kalkulaatorid » 2018. a. maksuvaba tulu kalkulaator



Lähteandmed



 €

Tulemus


 Maksuvaba tulu  €

Maksuvaba tulu

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele.

2018. aastal:

1) aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas,

2) aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),

3) aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0 eurot.