home » 2024. a. maksuvaba tulu kalkulaatorLähteandmed €

Tulemus


 Maksuvaba tulu  €

Maksuvaba tulu

Alates 1. jaanuarist 2023 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr kuni 7848 eurot aastas ehk kuni 654 eurot kuus.

2024. aastal:

1) aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 7848 eurot aastas,

2) aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 7848 – 7848 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),

3) aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0 eurot.

NB! Vanaduspensioni ikka jõudnud töötaja maksuvaba tulu on kindel summa - 776 eurot kuus ja 9312 eurot aastas ning see ei sõltu töötaja sissetuleku suurusest. Maksuvaba tulu vanaduspensionieas arvestab Sotsiaalkindlustusamet inimese vanaduspensionile ja kui pension jääb alla selle summa, siis inimese avalduse alusel arvestab tööandja kasutamata ülejäägi ka töötasule või muudele tuludele (vt ka Maksuvaba tulu vanaduspensionieas).