home » Protsendikalkulaator


Protsent on ühik arvulise suhte väljendamiseks murdarvuna 100st. Protsendi ühikuks kasutatakse sümbolit "%", mida nimetatakse protsendimärgiks. Sõna "protsent" tähendab "saja kohta".


Valige, kas soovite leida A, B või X-i ning sisestage kaks ülejäänud väärtust!

A on X% B-st


$$X\% = \frac {A}{B} \times 100$$


B-A

B on X% suurem/väiksem kui A


$$X\% = \frac {B - A}{A} \times 100$$


B-A