Salva Kindlustus internetist:
home
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
flight
Reisikindlustus
+
Kaskokindlustus

 » Võrdekujuline võrrand ("ristkorrutis").

Lähteandmed


$$\frac {a}{b} \times \frac {c}{d}\Rightarrow d=\frac {b \times c}{a}$$


=