Salva Kindlustus internetist:
home
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
flight
Reisikindlustus
+
Kaskokindlustus

 » Vanemahüvitise kalkulaator

Vanemahüvitise maksmise periood


help
Sünnituslehe alguskuupäev
help
Sünnituse tähtaeg/lapse sünnikuupäev
help
Vanemahüvitise maksmise periood
help

Vanemahüvitis


help
Arvestusperiood
help
Arvestusperioodi brutotulu
help
 €
Töövõimetuslehe alusel ajutiselt töölt vabastatud päevade arv arvestusperioodil
help
päeva

Mahaarvamised


Lisatulu (kuus)
help
 €
 €

Tulemus


Vanemahüvitis (bruto)
Tulumaks
Vanemahüvitis (neto)

Vaata ka:

 

NB! Uus vanemahüvitise ülempiir kehtib uute hüvitiste määramisel 2022. aastal. Maksimumhüvitist kalendriaasta vahetumisel ümber ei arvutata. Seega kui hüvitis määrati 2021. aastal maksimumsuuruses - 3821,55 eurot kuus, jätkatakse samas suuruses hüvitise maksmist ka 2022. aastal.

Tähelepanu!

Kalkulaator lähtub eeldatavast sünnitähtajast, aga vanemahüvitise määramisel lähtub Sotsiaalkindlustusamet tegelikust sünnikuupäevast!

Kalkulaatoriga välja arvestatavad perioodid on abiks prognoosimisel, kuid reaalsed perioodid selguvad siis, kui on teada lapse tegelik sünnikuupäev!

Ka ennetähtaegse või hilisema sünnituse puhul lähtub Sotsiaalkindlustusamet tegelikust sünnikuupäevast ja perioodide määramise alused on samad.


Vaata ka:Keeletoimetamisteenus
Veatud tekstid ilma vaevata.
Lihtne ja soodne tellida!
Koosta arveid. Tasuta.
Registreeruda pole vaja.
Lihtne.
Kõik rasedusest!
Sinu raseduskalender.


Metrix.station