home » Vanemahüvitise kalkulaator


Vanemahüvitise maksmise periood


Sünnituse tähtaeg/lapse sünnikuupäev
help
Emapuhkuse alguskuupäev
help
Ema vanemahüvitise maksmise periood
Ema vanemahüvitis
päeva
Jagatav vanemahüvitis
päeva
Isa vanemahüvitis
päeva

Vanemahüvitis


Referentsperiood
help
Referentsperioodi brutotulu
help
 €
Töövõimetuslehe alusel ajutiselt töölt vabastatud päevade arv arvestusperioodil
help
päeva

Mahaarvamised


 €

Tulemus


Hüvitise päevamäär (bruto)
Hüvitatavate päevade arv kuus
help
kalendripäeva
Vanemahüvitis (bruto)
Tulumaks
Vanemahüvitis (neto)

Vaata ka:

 

NB! Uus vanemahüvitise ülempiir kehtib uute hüvitiste määramisel 2024. aastal. Maksimumhüvitist kalendriaasta vahetumisel ümber ei arvutata. Seega kui hüvitis määrati 2023. aastal maksimumsuuruses - 4291,29 eurot kuus (143,04 eurot päevas), jätkatakse samas suuruses hüvitise maksmist ka 2024. aastal.

Tähelepanu!

Kalkulaator lähtub eeldatavast sünnitähtajast, aga vanemahüvitise määramisel lähtub Sotsiaalkindlustusamet tegelikust sünnikuupäevast!

Kalkulaatoriga välja arvestatavad perioodid on abiks prognoosimisel, kuid reaalsed perioodid selguvad siis, kui on teada lapse tegelik sünnikuupäev!

Ka ennetähtaegse või hilisema sünnituse puhul lähtub Sotsiaalkindlustusamet tegelikust sünnikuupäevast ja perioodide määramise alused on samad.


Vaata ka: