Salva Kindlustus internetist:
home
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
flight
Reisikindlustus
+
Kaskokindlustus

 » Vanemahüvitise kalkulaator

Vt. ka raseduskalendrit: www.fortyweeks.eu


Vanemahüvitise maksmise periood


Rasedus- ja sünnituspuhkuse alguskuupäev
help
Viimane vanemahüvitise maksmise kuupäev

NB! Õigus vanemahüvitisele algab rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpupäevale järgnevast päevast. Kui ema ei saanud rasedus- ja sünnituspuhkust, tekib õigus vanemahüvitisele alates lapse sünnist. Vanemahüvitist makstakse 435 päeva. Kui emal ei olnud õigust rasedus- ja sünnituspuhkusele, makstakse vanemahüvitist kuni lapse 18 kuu vanuseks saamiseni. Ülaltoodud perioodist on 140 päeva rasedus- ja sünnituspuhkus ning 435 päeva vanemahüvitis.


Lähteandmed


Eelmise kalendriaasta brutotulu
help
 €
Lisatulu (kuus)
help
 €
Töövõimetuslehe alusel ajutiselt töölt vabastatud päevade arv eelmisel aastal
help
päeva

Mahaarvamised


 €

Eelmise kalendriaasta brutotulu

Hüvitisele õiguse tekkimise päevale eelnenud kalendriaasta (jaanuar-detsember) sotsiaalmaksuga maksustatud brutotulu (töötasu ja muu sotsiaalmaksuga maksustatud sissetulek). Täpse eelmise aasta brutotulu suuruse leiate näiteks e-maksuametist.

Lisatulu (kuus)

Vanemahüvitise saamise ajal võib vanem töötada või saada töötasu, kuid kui saadud tulu on suurem kui pool hüvitise ülempiirist, siis vähendatakse vastava kuu vanemahüvitist.

2019. aastal on pooleks hüvitise ülempiiriks 1659,90 eurot.

Kui vanemahüvitise saaja saab hüvitise maksmise kalendrikuul sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, mis on suurem kui pool hüvitise ülempiirist, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlustulu, on ta kohustatud sellest Sotsiaalkindlustusametile viivitamata kirjalikult teatama e-posti teel info@sotsiaalkindlustusamet.ee vabas vormis.

Tulu hulka kuuluvad kõik tööandja poolt makstud summad sh preemiad, puhkusetasud jms. Tulu saamise korral tuleb sellest teavitada Sotsiaalkindlustusametit igal kuul, mil tulu saadi. Kui sotsiaalkindlustusametit tulu saamisest ei teavitata, tehakse hüvitise saajale ettekirjutus vanemahüvitise tagasimaksmiseks, kuna andmed tulude kohta saab sotsiaalkindlustusamet hiljem Maksu- ja Tolliameti andmebaasist. Sotsiaalkindlustusametil on õigus rakendada ka sunniraha määramist.

Töövõimetuslehe alusel ajutiselt töölt vabastatud päevade arv eelmisel aastal

Päevade arv hüvitisele õiguse tekkimise päevale eelnenud kalendriaastal, mil viibiti haiguslehel, hoolduslehel või rasedus- ja sünnituspuhkusel.

Rasedus- ja sünnituspuhkuse alguskuupäev

Sisestage kuupäev formaadis dd.mm.yyyy. Kuupäev ei või olla varasem kui 01.03.2018


Tulemus


2019. a. vanemahüvitis (bruto)
Tulumaks
2019. a. vanemahüvitis (neto)

Vaata ka:

 

NB! Uus vanemahüvitise ülempiir kehtib uute hüvitiste määramisel 2019. aastal. Maksimumhüvitist kalendriaasta vahetumisel ümber ei arvutata. Seega kui hüvitis määrati 2018. aastal maksimumsuuruses - 3089.55 eurot kuus, jätkatakse samas suuruses hüvitise maksmist ka 2019. aastal.

Tähelepanu! Vanemahüvitise kalkulaator lähtub arvutustes 01.03.2018 jõustunud muudatustest. Kalkulaator ei võta veel arvesse pärast 01.09.2019 jõustuvaid muudatusi.

Vaata ka:Raamatupidamisteenus al. 50 €/kuus
Korrektne ning usaldusväärne.
Personaalne lähenemine, parim teenindus.
www.firmahaldus.ee
Koosta arveid. Tasuta.
Registreeruda pole vaja.
Lihtne.
Kõik rasedusest!
Sinu raseduskalender.


Metrix.station