Kindlustus internetist:
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
Reisikindlustus
Kaskokindlustus

Kõik kalkulaatorid » Arvu teisendamine kümnendsüsteemist kahendsüsteemi ja vastupidi


Arvude teisendaja töötab mõlemas suunas!Detsimaalarv (kümnendsüsteem) (max. 65 536)

=

Binaararv (kahendsüsteem)
Heksadetsimaalarv (kuueteistkümnendsüsteem)

Arvusüsteemid

Kahendsüsteem ehk binaarsüsteem on positsiooniline arvusüsteem, mille alus on 2. Arvu esitust kümnendsüsteemis nimetatakse kümnendarvuks ehk binaararvuks.

Kümnendsüsteem ehk detsimaalsüsteem on positsiooniline arvusüsteem, mille alus on kümme. Arvu esitust kümnendsüsteemis nimetatakse kümnendarvuks ehk detsimaalarvuks.

Kuueteistkümnendsüsteem ehk heksadetsimaalsüsteem on positsiooniline arvusüsteem, mille alus on 16. Arvu esitust kuueteistkümnendsüsteemis nimetatakse kuueteistkümnendarvuks ehk heksadetsimaalarvuks.

\begin{align} 110_{2} &= 1\times2^{2}+1\times2^{1}+0\times2^{0}=6_{10} \\ \\ 6_{10} &= 110_{2}:\\ \end{align}

6 / 2 = 3, jääk 0, (LSB - Least Significant Byte)
3 / 2 = 1, jääk 1
1 / 2 = 0, jääk 1, (MSB - Most Significant Byte)Detsimaalarv (kümnendsüsteem) Binaararv (kahendsüsteem)
0 0
1 1
2 10
3 11
4 100
5 101
6 110
7 111
8 1000
9 1001
10 1010
11 1011
12 1100
13 1101
14 1110
15 1111
16 10000
32 100000
64 1000000
128 10000000
256 100000000