home » Kolmnurga kalkulaator


Lähteandmed (3/6)°
°
°

Tulemus


Pindala
Ümbermõõt
Poolümbermõõt
Kõrgus ha
Kõrgus hb
Kõrgus hc
Siseringjoone raadius
Välisringjoone raadius
Mediaan ma
Mediaan mb
Mediaan mc