home » Newtoni teine seadus


Lähteandmed


$$\vec{F} = m \times \vec{a}$$