Salva Kindlustus internetist:
home
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
flight
Reisikindlustus
+
Kaskokindlustus

 » Kas kinnisvara osta või üürida?

NB! Arvutustulemused on üksnes informatiivse iseloomuga ligikaudsed hinnangud, mis võivad oluliselt erineda tegelikest summadest! Kalkulaator ei võta arvesse maksutagastusi, kindlustuskulusid, kinnisvara müügikulusid, maamaksu, kommunaalmakseid, inflatsiooni jms. Kalkulaator eeldab, et kinnisvara õnnestub pärast kasutusperioodi lõppu turuväärtusega (hind plaanitava kasutusperioodi lõpus) maha müüa. Netorahavoog näitab perioodi lõpus allesjääva ja perioodi jooksul kulutatud raha vahet. Raha ajaväärtust ei võeta arvesse!

Üürimise eeldused


Üürikulu (kuus)
Aastane üüri kasvumäär
 %
Üürilepingu kulud (maakleritasu, deposiit)

Ostmise eeldused


Kinnisvara maksumus
Omafinantseering
Laenusumma
Laenu tähtaeg
 aasta(t)
Aastane intressimäär
 %
Laenukulud (lepingutasu, notaritasu, riigilõiv)
Aastane kinnisvara väärtuse kasvumäär
 %

Muud eeldused


Aastane intressimäär/
Oodatav keskmine aastane tulusus
 %
Kinnisvara plaanitav kasutusperiood
(nt. aeg järgmise elukohavahetuseni)
 aasta(t)

 

Tulemus


Üürimine

Ostmine (laenuga)

Kinnisvara hind plaanitava kasutusperioodi lõpus
-
Laenujääk plaanitava kasutusperioodi lõpus
-
Hoiuse tulevikuväärtus / Kinnisvara müügist
ja laenu tagastamisest ülejääv raha
Kuumakse esimesel aastal
Maksed kasutusperioodi jooksul kokku

Netorahavoog kokku
Ostmise eelis üürimise ees
 
Üürisuhtarv (Rent ratio)
 

Üürisuhtarv (Rent ratio) - kinnisvara ostuhind jagatuna aastase üürihinnaga. Kui suhtarv on oluliselt suurem kui 20, siis ei tasu osta; kui aga oluliselt väiksem kui 20, siis ei tasu üürida.

NB! Investeerimine on alati seotud riskiga, mis väljendub investeeringu tootluse kõikumises. Kalkulaatori arvutustulemust ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimissoovitusena või investeerimisalase nõustamisena. Investeeringu tegelikku tootlust võivad mõjutada nii mitmesugused investeeringuga kaasnevad kulud kui ka maksud, mida kalkulaator arvesse ei võta. Investeerimisotsust ei tohi teha pelgalt käesolevale infole tuginedes.


Keeletoimetamisteenus
Veatud tekstid ilma vaevata.
Lihtne ja soodne tellida!
Koosta arveid. Tasuta.
Registreeruda pole vaja.
Lihtne.
Kõik rasedusest!
Sinu raseduskalender.


Metrix.station