home » Pöördemoment


Lähteandmed


$$\tau = r \times F$$