home » Säästude tulevikuväärtuse kalkulaator


Lähteandmed


Igakuine sääst 
help
Iga-aastane sääst 
help
Alginvesteering 
help
Periood 
help
aasta(t)
Oodatav keskmine aastane tulusus 
help
(%)

Tulemus


Sissemaksed kokku
Igakuise säästu tulevikuväärtus
Täiendava iga-aastase säästu tulevikuväärtus
Alginvesteering (Tulevikuväärtus)
Lõppsumma


Igakuine sääst - summa, mida olete valmis kogu investeerimisperioodi jooksul iga kuu regulaarselt säästma. Arvutustes on eeldatud, et summa investeeritakse kuu lõpus.

Täiendav iga-aastane sääst - summa, mida olete kogu investeerimisperioodi jooksul lisaks igakuistele säästudele valmis 1 kord aastas säästma. Eeldatud on, et summa investeeritakse aasta lõpus.

Alginvesteering - Teie olemasolevate säästude summa või algkapital säästmist/investeerimist alustades.

Kogumisperioodi pikkus - aeg aastates, mille jooksul Te lisate regulaarselt igakuised ja/või iga-aastaseid rahasummasid oma alginvesteeringule.

Investeeringu oodatav tulusus - protsent, mille võrra loodate säästusid keskmiselt igal aastal kasvatada. Oodatavat tulusust võib võrrelda tähtajalisele hoiusele makstava intressiga ning see sõltub peamiselt säästude investeerimise viisist ning riskiastmest - mida suurem on oodatav tulusus, seda kõrgem on investeeringute riskiaste. Pangahoiusele paigutatavate säästude pikaajaline keskmine oodatav tulusus võiks olla ca 2 - 4% aastas, võlakirjafondidesse paigutatud säästude oodatav tulusus 2 - 6% aastas ning sega- ja aktsiafondidesse paigutatud säästude oodatav tulusus 6 - 12% aastas.


NB! Investeerimine on alati seotud riskiga, mis väljendub investeeringu tootluse kõikumises. Investeeringu tegelikku tootlust võivad mõjutada nii mitmesugused investeeringuga kaasnevad kulud kui ka maksud, mida kalkulaator arvesse ei võta. Investeerimisotsust ei tohiks teha pelgalt käesolevale infole tuginedes.