Salva Kindlustus internetist:
home
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
flight
Reisikindlustus
+
Kaskokindlustus

 » Salva kodukindlustus

home

  Mugav Salva kodukindlustuse poliis internetist!


Pakume koostöös Salva Kindlustusega kodukindlustust. Mugavas internetikeskkonnas saab arvutada Salva Kindlustuse poolt pakutava kodukindlustuse hinda ning sõlmida kohe ka kuni viie-aastase kindlustusperioodiga poliis.Mis on kodukindlustus?

Kodukindlustus korvab õnnetustega kaasnevad kahjud ning aitab kiiresti taastada õnnetusele eelnenud kodu seisukorra. Kindlustus katab kõik koduga seotud enimlevinud riskid alates vargusest ja tulekahjust kuni tormi ja uputusega tekkinud kahjustuseni. Kodu saab kindlustada kas enda valitud kindlate riskide vastu või koguriskikindlustusega, mis katab paljud erinevad kahjud. Võimalik on valida ka vastutuskindlustus kolmandate isikute nõuete vastu ning kindlustuskaitse kogu oma kodusele varale.

Miks valida Salva kodukindlustus?

Mitu võimalust kodu kindlustamiseks.
Valikriskide lahendusega saab valida kindlad riskid, mille vastu oma kodu kindlustada. Valikus on tulekahju, torustiku lekke, üleujutuse, tormi ja varguse risk. Koguriskikindlustus on laiema kattega kui valikriskide kindlustus ja annab kindlustuskaitse paljude erinevate riskide vastu. Näiteks hüvitab kindlustus koduse varaga seotud kahjud nagu luku või aknaklaasi purunemine, hoone seadmete nagu näiteks külmkapi või soojuspumba rikked.

Kodust vara on võimalik kindlustada põhimõttel „vana vastu uus“.
Kui kindlustusjuhtumi järgselt on koduse vara remontimine võimatu või see pole majanduslikult otstarbekas, siis hüvitatakse uue samaväärse eseme hind. Kunstiteoste, vääris- või antiikesemete puhul võetakse hüvitamisel aluseks eseme turuväärtus.

Paindlikud lepingutingimused.
Ühe lepinguga saab kindlustada erinevatel aadressidel asuvaid hooneid ja neis olevat vara. Koduse vara kindlustussumma saab klient ise määrata.

Poliisi võib sõlmida kuni 5 aastaks.
Mitmeaastane poliis tagab katkematu kindlustuskaitse ja soodsama makse, lepingu võib vajadusel lõpetada ka enne kindlustusperioodi lõppemist.

Kuidas hüvitatakse kahju?

Kui koduga on juhtunud õnnetus, tuleb sellest esimesel võimalusel Salvat teavitada. Õnnetuskoha vaatab üle asjatundja, kes aitab hinnata kahju suuruse. Seejärel otsustatakse, kas kodu remonditakse, ehitatakse uus või makstakse kahju välja rahas.Keeletoimetamisteenus
Veatud tekstid ilma vaevata.
Lihtne ja soodne tellida!
Koosta arveid. Tasuta.
Registreeruda pole vaja.
Lihtne.
Kõik rasedusest!
Sinu raseduskalender.


Metrix.station