Salva Kindlustus internetist:
home
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
flight
Reisikindlustus
+
Kaskokindlustus

 » Aktsia väärtuse hindamine DCF mudeliga

Lähteandmed


Kasum aktsia kohta (EPS) (viimased 12 kuud)
Diskontomäär / Võrdlusindeksi aastane tulumäär
%

Kasvueeldused

Kasumi oodatav aastane kasvumäär
% ...
... järgmised
 aastat ...
... ning oodatav aastane kasvumäär pärast seda
%

Tulemus


Aktsia väärtus

 

NB! Investeerimine on alati seotud riskiga, mis väljendub investeeringu tootluse kõikumises. Kalkulaatori arvutustulemust ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimissoovitusena või investeerimisalase nõustamisena. Investeeringu tegelikku tootlust võivad mõjutada nii mitmesugused investeeringuga kaasnevad kulud kui ka maksud, mida kalkulaator arvesse ei võta. Investeerimisotsust ei tohi teha pelgalt käesolevale infole tuginedes.Keeletoimetamisteenus
Veatud tekstid ilma vaevata.
Lihtne ja soodne tellida!
Koosta arveid. Tasuta.
Registreeruda pole vaja.
Lihtne.
Kõik rasedusest!
Sinu raseduskalender.


Metrix.station