Kindlustus internetist:
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
Reisikindlustus
Kaskokindlustus

Kõik kalkulaatorid » Aktsia väärtuse hindamine DCF mudeliga

Lähteandmed

 

Kasum aktsia kohta (EPS) (viimased 12 kuud)
Diskontomäär / Võrdlusindeksi aastane tulumäär %

Kasvueeldused

 
Kasumi oodatav aastane kasvumäär % ...
... järgmised aastat ...
... ning oodatav aastane kasvumäär pärast seda %

Tulemus

 

Aktsia väärtus

 

NB! Investeerimine on alati seotud riskiga, mis väljendub investeeringu tootluse kõikumises. Kalkulaatori arvutustulemust ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimissoovitusena või investeerimisalase nõustamisena. Investeeringu tegelikku tootlust võivad mõjutada nii mitmesugused investeeringuga kaasnevad kulud kui ka maksud, mida kalkulaator arvesse ei võta. Investeerimisotsust ei tohi teha pelgalt käesolevale infole tuginedes.