Salva Kindlustus internetist:
home
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
flight
Reisikindlustus
+
Kaskokindlustus

 » Capital asset pricing model (CAPM)

Lähteandmed


Riskivaba intressimäär (rf)
 %
Investeeringu beetakordaja (βi)
Võrdlusindeksi oodatav aastane tulumäär (E(rm))
 %

Tulemus


Investeeringu oodatav aastane tulumäär (E(ri))
 %


CAPM (capital asset pricing model), mudel, mis eeldab, et üksikult väärtpaberilt saadav riskipreemia (täiendav tulu võrreldes riskita väärtpaberiga) on proportsionaalne antud väärtpaberi beetakordajaga.

$$E(r_{i}) = r_{f} + \beta_{i} \times \left[E(r_{m}) - r_{f}\right]$$


NB! Investeerimine on alati seotud riskiga, mis väljendub investeeringu tootluse kõikumises. Kalkulaatori arvutustulemust ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimissoovitusena või investeerimisalase nõustamisena. Investeeringu tegelikku tootlust võivad mõjutada nii mitmesugused investeeringuga kaasnevad kulud kui ka maksud, mida kalkulaator arvesse ei võta. Investeerimisotsust ei tohi teha pelgalt käesolevale infole tuginedes.