home » Investeerimisprojekti sisemise tulususe (IRR) kalkulaator


Lähteandmed


Investeerimisprojekti sisemine tulusus on diskonteerimismäär, mis võrdsustab projekti tulevaste netorahavoogude nüüdisväärtuse (NPV) projekti esialgsete kuludega.


Netorahavoogude arv

Ajahorisont (aastates) Sissetulev rahavoog Alginvesteering/
Väljaminev rahavoog
Netorahavoog
  Sissetulek kokku Väljaminek kokku Netorahavoog kokku
Kokku

Tulemus


Internal Rate of Return (IRR)  %


$$NPV \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}\sum_{i=0}^{t}\frac {C_{i}}{(1+IRR)^{i}}\mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}0$$


Rotate device!