Kindlustus internetist:
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
Reisikindlustus
Kaskokindlustus

Kõik kalkulaatorid » Nüüdis-puhasväärtuse (NPV) ja kasumiindeksi (PI) kalkulaator

Nüüdis-puhasväärtus (NPV) võrdub tulevaste rahavoogude tänase väärtuse ja investeeringu väärtuse vahega. Projekt tuleks ette võtta, kui NPV > 0. NPV leidmiseks diskonteeritakse need kapitali hinda (näiteks WACC) kasutades. Kasumiindeks (PI) on tulevaste rahavoogude ja esialgsete kulude suhe. Kui kasumiindeks on üle ühe, siis on projekt tasuv.
Loe lähemalt: rahandus.ee


Lähteandmed

 

Diskontomäär  %
Periood  aasta(t)

Aasta Sissetulev rahavoog Alginvesteering/
Väljaminev rahavoog
Netorahavoog Diskonteeritud rahavoog
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
  Sissetulek kokku Väljaminek kokku Netorahavoog kokku
Kokku

Tulemus

 

Nüüdis-puhasväärtus (NPV)
Kasumiindeks (PI - Profitability Index)

\begin{align} NPV &=-C_{0}+\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}\\ \\ PI &=\frac{\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}}{C_{0}}\\ \end{align}

Raamatupidamisteenus al. 50 €/kuus
Korrektne ning usaldusväärne.
Personaalne lähenemine, parim teenindus.

Koosta arveid. Tasuta.
Registreeruda pole vaja.
Lihtne.

Everything about pregnancy!
Pregnancy calendar.
Useful calculators.

Metrix.station