Salva Kindlustus internetist:
home
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
flight
Reisikindlustus
+
Kaskokindlustus

 » Tulumaks dividendideltDividendid 2019. a.
Dividendid 2020. a.
Dividendid 2021. a.
Jooksva aasta dividendid
Äriühingu kogukulu (dividend + tulumaks)
Juriidilise isiku tulumaksu summa 14%
Juriidilise isiku tulumaksu summa 20%

Residendist füüsilistele isikutele makstav dividend enne tulumaksustamist
Kinnipeetav füüsilise isiku tulumaks 7%
Residendist füüsilistele isikutele väljamakstav dividend

NB! 1. jaanuarist 2018 jõustunud tulumaksuseadusega muutus residendist jurdiidilise isiku regulaarselt välja makstavate dividendide maksustamine. Sealhulgas maksustatakse ka Eesti äriühingu kasumi jaotamisel füüsilisele isikule, väljamakstavaid dividende füüsilise isku tasemel 7%-lise tulumaksumääraga, kui kohaldatakse dividendi 14% soodusmäära. Maksustamine toimub tulumaksu kinnipidamise teel väljamaksja poolt. Seega maksustakse sellised dividendid nii ettevõtte, kui ka füüsilisest isikust dividendisaaja tasemel. Praktikas näevad TuMS rakendussätted ette, et 14% tulumaksumäära saab rakendada järgmiselt:

1) 2020. aastal ühele kolmandikule 2018. ja 2019. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu. 2) 2021. aastal ühele kolmandikule 2018, 2019 ja 2020. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu. 2) 2022. aastal ühele kolmandikule 2019, 2020 ja 2021. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu.

Vaata ka:Keeletoimetamisteenus
Veatud tekstid ilma vaevata.
Lihtne ja soodne tellida!
Koosta arveid. Tasuta.
Registreeruda pole vaja.
Lihtne.
Kõik rasedusest!
Sinu raseduskalender.


Metrix.station