home » Tegevus-, finants- ja koguvõimendi


Lähteandmed


Fikseeritud kulud (perioodis)
Muutuvkulud (ühiku kohta)
Oodatav müügikogus (ühikutes)
Hind (ühiku kohta)
Fikseeritud finantskulud (perioodis)

Tulemus


Tegevusvõimendi (DOL)
Finantsvõimendi (DFL)
Koguvõimendi (DTL)

 

Tegevus-, finants- ja koguvõimendi


  • Tegevusvõimendi (DOL) näitab EBIT-i tundlikkust müügikäibe kõikumise suhtes e. äririski.
  • Finantsvõimendi (DFL) näitab maksude-eelse kasumi tundlikkust EBIT-i kõikumise suhtes e. finantsriski.
  • Koguvõimendi (DTL) näitab maksude-eelse kasumi tundlikkust müügikäibe kõikumise suhtes e. koguriski.