home » Omakapitali tootlus (DuPonti mudel)


Lähteandmed


Puhaskasum ×  Realiseerimise netokäive ×  Varad kokku =  Omakapitali tootlus (ROE)
%
Realiseerimise netokäive Varad kokku Omakapital

Puhaskasumi­marginaal Varade käibekordaja Finants­võimendus ROE
0.27  × 0.16  × 2.06  =  8.65 %

Puhaskasumi­marginaal Varade käibekordaja ROA
0.27  × 0.16  =  4.19 %

 

DuPonti mudel (ROE)

DuPonti mudel jagab omakapitali tootluse (ROE) kolmeks osaks: 1) tegevuse efektiivsus, 2) varade kasutamise efektiivsus ning 3) finantsvõimendus.

Rotate device!