Kindlustus internetist:
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
Reisikindlustus
Kaskokindlustus

Kõik kalkulaatorid » Omakapitali tootlus (DuPonti mudel)


DuPonti mudel jagab omakapitali tootluse (ROE) kolmeks osaks: 1) tegevuse efektiivsus, 2) varade kasutamise efektiivsus ning 3) finantsvõimendus.
Loe lähemalt: rahandus.ee


Puhaskasum

 × 

Realiseerimise netokäive

 × 

Varad kokku

 =

Omakapitali tootlus (ROE)

 %

Realiseerimise netokäive Varad kokku Omakapital

Puhaskasumi­marginaal Varade käibekordaja Finants­võimendus ROE
0.27

 × 

0.16

 × 

2.06

 =

8.65 %

Puhaskasumi­marginaal Varade käibekordaja ROA
0.27

 × 

0.16

 =

4.19 %