home » Dividendide diskonteerimise mudel (Gordoni kasvumudel) %
 %


\begin{align} P &=\frac{D_{0}\times (1+g)}{r-g}\\ \end{align}NB! Investeerimine on alati seotud riskiga, mis väljendub investeeringu tootluse kõikumises. Investeeringu tegelikku tootlust võivad mõjutada nii mitmesugused investeeringuga kaasnevad kulud kui ka maksud, mida kalkulaator arvesse ei võta. Investeerimisotsust ei tohiks teha pelgalt käesolevale infole tuginedes.