home » Gravitatsioonijõu kalkulaator


Lähteandmed 

Gravitatsioonijõud


Newtoni gravitatsiooniseaduse kohaselt kaks masspunkti tõmbuvad üksteise poole jõuga, mis on võrdeline nende masside korrutisega ning pöördvõrdeline nendevahelise kauguse ruuduga.

$$F_{1}=F_{2}=G\frac{m_{1}m_{2}}{r^{2}}$$ $$G=6,67430(15) \times 10^{-11} \frac{N\times m^{2}}{kg^{-2}}$$