home » Kinnisvarainvesteeringu tasuvuse kalkulaator


Lähteandmed


Maksimaalne võimalik üüritulu (aastas)
Oodatav keskmine vakantsusaste
%
Efektiivne kogutulu (aastas)
Tegevuskulud (aastas)
Puhas tegevustulu (NOI) (aastas)
Kinnisvara maksumus
Laenusumma
Laenu tähtaeg
Aastane intressimäär
 %
Laenuteeninduskulu (aastas)

Tulemus


Maksude-eelne rahavoog (CFBT)
Kogukapitali tootlus
 %
Omakapitali tootlus (ROE)
 %
Laenukoormuse kattekordaja
 ×