home » Kinnisvara üüritootlus


Lähteandmed


Üüritulu
Oodatav keskmine vakantsusaste
%
Efektiivne kogutulu (aastas)
Haldus- ja hoolduskulud (aastas)
Puhas tegevustulu (NOI) (aastas)
Kinnisvara maksumus

Tulemus


Üüritootlus / Kapitalisatsioonimäär
 %
Tasuvusaeg
 aastat