home » Koonuse ruumala kalkulaator


Ruumala on füüsikaline suurus, mis kirjeldab keha mahtu. Kera, koonus, korrapärane tetraeeder, kuup, nelinurkne püramiid, risttahukas, sfäär, silinder

Lähteandmed$$V= \frac{1}{3}\pi \times r^{2}\times h$$


Põhja raadius (r)

Kõrgus (h)

Ruumala