Kindlustus internetist:
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
Reisikindlustus
Kaskokindlustus

Kõik kalkulaatorid » Ringi raadius, pindala, ümbermõõt ja diameeter

Ring on tasandiline kujund, mida piirab ringjoon. Ring sisaldab kõiki punkte, mis on kas ringjoonel või ringjoone sees.
\begin{align} \pi &= 3.1415926535897...\\ \\ 2\pi &= 6.2831853071796...\\ \\ A &= \pi r^{2} = \frac {\pi d^{2}}{4}\\ \\ C &= 2\pi r = \pi d\\ \\ d &= 2r \end{align}