home » Ringi raadius, pindala, ümbermõõt ja diameeter


Lähteandmed
Ring


Ring on tasandiline kujund, mida piirab ringjoon. Ring sisaldab kõiki punkte, mis on kas ringjoonel või ringjoone sees.


\begin{align} A &= \pi r^{2} = \frac {\pi d^{2}}{4}\\ \\ C &= 2\pi r = \pi d\\ \\ d &= 2r\\ \\ \pi &= 3.1415926535897...\\ \\ 2\pi &= 6.2831853071796...\\ \end{align}