Salva Kindlustus internetist:
home
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
flight
Reisikindlustus
+
Kaskokindlustus

 » Ringi raadius, pindala, ümbermõõt ja diameeter

Lähteandmed
Ring


Ring on tasandiline kujund, mida piirab ringjoon. Ring sisaldab kõiki punkte, mis on kas ringjoonel või ringjoone sees.


\begin{align} A &= \pi r^{2} = \frac {\pi d^{2}}{4}\\ \\ C &= 2\pi r = \pi d\\ \\ d &= 2r\\ \\ \pi &= 3.1415926535897...\\ \\ 2\pi &= 6.28318530718...\\ \end{align}Keeletoimetamisteenus
Veatud tekstid ilma vaevata.
Lihtne ja soodne tellida!
Koosta arveid. Tasuta.
Registreeruda pole vaja.
Lihtne.
Kõik rasedusest!
Sinu raseduskalender.


Metrix.station