home » P/E (price-earnings) suhtarv


Lähteandmed


$$P/E=\frac{p}{EPS}$$


Aktsia turuhind (p):
Kasum aktsia kohta (EPS):

Leia kasum aktsia kohta (EPS):


Puhaskasum:
Keskmine emiteeritud aktsiate arv:

Tulemus


P/E suhtarv: