Kindlustus internetist:
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
Reisikindlustus
Kaskokindlustus

Kõik kalkulaatorid » Haigushüvitise kalkulaator (tööandja)

Lähteandmed

 

Töövõimetuslehe algus 
Töövõimetuslehe lõppkuupäev
Eelnenud 6 kuu sissenõutavaks muutunud töötasu 
 EUR
Kalendripäevade arv, mille eest töötasu ei arvestatud Haigushüvitise arvutamise aluseks olev keskmine töötasu arvutatakse kalendripäevatasu alusel vastavalt Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määruse nr 91 "Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord" § 4 lõigetele 2 ja 3 puhkusetasu arvutamise ja maksmise reeglite kohaselt. Kuivõrd haiguslehe puhul makstakse hüvitist kalendripäevades ja ka tööandja maksab haigushüvitist kalendripäevades, tuleb töötajale arvestatud töötasu jagada kalendripäevadega.

Erinevalt vastava määruse § 4 lõikest 1 lähevad haigushüvitise keskmise töötasu arvutamisel kalendripäevade hulka ka rahvus- ja riigipühad.
NB! Kui keskmise töötasu arvutamise vajadus tekib enne esimest palgapäeva, siis keskmist töötasu ei arvutata ja töötajale makstakse kokkulepitud töötasu.

Töövõimetuslehe alguskuupäev

Perioodi, mille kohta soovitakse ajutise töövõimetuse hüvitist arvestada, alguskuupäev formaadis pp.kk.aaaa

Töövõimetuslehe lõppkuupäev

Perioodi, mille kohta soovitakse ajutise töövõimetuse hüvitist arvestada, lõppkuupäev formaadis pp.kk.aaaa

Eelnenud 6 kuu töötasu summa

Töövõimetuslehe alguskuupäevale eelneva 6 kalendrikuu jooksul töötaja teenitud töötasu (brutotöötasu s.h. sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, v.a. puhkusetasu, teiselt tööandjalt saadud töötasu, ravikindlustuse hüvitis jm summad, mida ei käsitata töötasuna.)

Eelnenud 6 kuu kalendripäevade arv, mille eest töötasu ei arvestatud

Nendeks on eelkõige juhud, kui:
1) töötaja kasutab puhkust;
2) töötaja on ajutiselt töövõimetu ravikindlustusseaduse tähenduses;
3) töötaja esindab seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid;
4) töötaja osaleb streigis;
5) töötaja on ajateenistuses või asendusteenistuses või osaleb õppekogunemisel;
6) töötajal on muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses ettenähtud põhjus töö tegemisest keeldumiseks.

1

Vaata ka:

- Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
- Töölepingu seadus
- Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord
- Sotsiaalministeerium: Haigushüvitis
- Sotsiaalministeerium: Haigushüvitise arvutamise näited
- Ravikindlustuse seadus