home » Kasumiläve / omahinna kalkulaator


Kasumilävi ehk tasuvuspunkt on punkt, kus tulud ja kulud on võrdsed e kasum on võrdne nulliga.


Lähteandmed


Fikseeritud kulud (perioodis)
Muutuvkulud (ühiku kohta)
Oodatav müügikogus (ühikutes)
Hind (ühiku kohta)

Tulemus


Kasum
Kasum (ühiku kohta)
Kasumiläve kogus antud hinnaga
Kasumiläve hind antud koguse juures