Kindlustus internetist:
Kodukindlustus
Liikluskindlustus
Reisikindlustus
Kaskokindlustus

Kõik kalkulaatorid » Erisoodustuse kalkulaator

Lähteandmed

 

Erisoodustuse hind 

Lisatingimused

 
 
 
       

Tulemus

 

Erisoodustuse hind
Sotsiaalmaks
Tulumaks
Käibemaks omatarbelt
Erisoodustusmaks kokku

Erisoodustuse hind

Erisoodustuse hinna määramisel lähtutakse üldjuhul erisoodustusena antud kauba või teenuse turuhinnast.

Käibemaks omatarbelt

Omatarve on maksukohustuslase poolt tema ettevõtte vara hulka kuuluva kauba tasuta võõrandamine ja teenuse tasuta osutamine, samuti ettevõtte vara hulka kuuluva kauba tasuta kasutamine maksukohustuslase enda, tema töötaja, teenistuja või juhtimis- või kontrollorgani liikme poolt isiklikuks tarbeks või muul ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil. Kauba võõrandamist või kasutamist eelnimetatud juhtudel käsitatakse omatarbena, kui maksukohustuslane on selle kauba või selle kauba osa sisendkäibemaksu oma arvestatud käibemaksust täielikult või osaliselt maha arvanud. Omatarbe korral on maksustatav väärtus kauba soetusmaksumus või selle puudumisel omahind või teenuse omahind, välja arvatud kui omatarbe moodustab tööandja sõiduauto tasuta või soodushinnaga kasutada andmine erasõitudeks. Alates 2011. aastast on nimetatud käibe maksustatav väärtus koos käibemaksuga 256 € kuus.

Tööandja sõiduauto erisoodustus

Tööandja sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks tasuta või soodushinnaga kasutada andmise erisoodustuse hinna ülempiir on alates 2011. aastast 256 € kuus iga sõiduauto kohta. Hind määratakse vastavalt sõiduauto erisoodustusena kasutamisele vastava arvestuse alusel. Arvestuse puudumise korral võetakse maksustamisel aluseks hinna ülempiir. Vt. ka Tööandja sõiduauto erisoodustuse arvutamise näiteid

Vaata ka:

- Tulumaksuseadus
- Käibemaksuseadus
- Erisoodustuste hinna määramise kord
- EMTA: Erisoodustused
- RMP.ee: Tööandja sõiduauto erisoodustuse arvutamise näiteid
- RMP.ee: Erisoodustuse tekkimine tööandja sõidukitelt (v.a sõiduauto)
Raamatupidamisteenus al. 50 €/kuus
Korrektne ning usaldusväärne.
Personaalne lähenemine, parim teenindus.

Koosta arveid. Tasuta.
Registreeruda pole vaja.
Lihtne.

Everything about pregnancy!
Pregnancy calendar.
Useful calculators.

Metrix.station