home » Võlakirja tulususe kalkulaator


Lähteandmed


Võlakirja turuhind
Võlakirja nominaal ehk nimiväärtus
Kupongiintressimäär aasta baasil (% p.a.)
%
Aastaid võlakirja kustutustähtajani
IntressimakseTulemus


Võlakirja tulusus tähtajani (YTM)
%

 

NB! Investeerimine on alati seotud riskiga, mis väljendub investeeringu tootluse kõikumises. Investeeringu tegelikku tootlust võivad mõjutada nii mitmesugused investeeringuga kaasnevad kulud kui ka maksud, mida kalkulaator arvesse ei võta. Investeerimisotsust ei tohiks teha pelgalt käesolevale infole tuginedes.